تصاویر: ترسناک ترین استخر جهان

این استخر كه در سال ۲۰۱۶ میلادی كامل خواهد شد در ارتفاعی معادل با طبقه سی و هشتمین و در فاصله بین ساختمان دو برج ساخته خواهد شد.

ادامه مطلب