عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی ( 16+)
عکس های خورده شدن مردی توسط ماهی ( 16+)

www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 
 
www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 
 
 
تصاویر زیر یکی از کارگران حفار در یک سکوی گاز را نشان می دهد که به درون رود آمازون سقوط کرده است . علیرغم داشتن لباس مجهز غواصی بدلیل شکسته شدن کلاه مخصوص مورد حمله گروهی از ماهیان پیرانا قرار می گیرد و ظرف چند دقیقه بطرز فجیعی خورده می شود . این تصاویر بسیار ناراحت کننده است در صورت داشتن نارسائی قلبی از دیدن تصاویر خودداری کنید .
 
www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 
www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 
www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 
www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 
www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 

www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 

www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 

www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 

www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+ 

 

www.irannaz.com عکس های وحشتناک خورده شدن مردی توسط ماهی 16+

 

تعداد نمایش ۱۶۸۱۰ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰