عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!!
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!!
برگزاری مراسمی که به مراسم جن گیری معروف شده است توسط رهبران و بزرگان معنوی برگزار میشود. در آن فردی که قرار است جن گیری شود لباس سفید موپوشد و درون دایره ای که با علامت ها و فلش ها و خطوط زرد و قرمر علامت گذاری شده میخوابد
 

عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com

رهبر معنوی 50 ساله که اسم واقعی‌اش Hermes Cifuentes است به بدن شرکت کننده ها از فرق سر تا نوک پا چرک و کثافت می‌مالد و آنها را مجبور می‌کند در طول مراسم درون چاله عمیق و کثیفی بمانند.
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com

گفتن اینکه آیا روش های مرموز برادر هرمس نتیجه می‌دهد سخت است، ‌اما این رهبر معنوی ظاهرا باتوجه به درخواست های زیادی که از او می‌شود کار درست را انجام می‌دهد. شرکت کننده ها درحالیکه بین شعله های آتش دراز می‌کشند، در طول مراسم باید صبر و حوصله زیادی داشته باشند.
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com

حدود 10 نفر از مردم هر هفته به La Cumbre، Valle del Cauca در کلمبیا می‌آیند که با برادر هرمس مشورت کرده و آیین شفا دادن و جن گیری را اجرا کنند. تعداد زیادی از آنها چشم هایشان را نیز با نوار سیاه می‌بندند و بین نوارهای سبز و سفید می‌ایستند تا برادر هرمس کار جادویی خودش را انجام دهد.
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com

و درنهایت برای پایان دادن به این مراسم عجیب اطراف شرکت کننده ها با شمع و میوه تزئین شده و روی سرشان تخم مرغ می‌گذراند. سپس فرد شفادهنده آیین مخصوص خودش را با قرار دادن دست هایش روی بدن و سر شرکت کننده به خوبی اجرا می‌کند.
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com
 
عکس هایی فوق العاده عجیب از مراسم جن گیری!! ، www.irannaz.com
تعداد نمایش ۱۶۹۸۱ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰