شیرین کاری بسیار عجیب و جالب مرد چینی! +تصاویر
شیرین کاری بسیار عجیب و جالب مرد چینی! +تصاویر
به گزارش ایران ناز تانگ شوگوان مرد چینی که قادر است بینی خود را با دندان هایش بگیرد و به خاطر همین مهارت نام وی در کتاب رکورد های گینس به ثبت رسید.
 

شیرین کاری بسیار عجیب و جالب مرد چینی! +تصاویر ، www.irannaz.com
 
شیرین کاری بسیار عجیب و جالب مرد چینی! +تصاویر ، www.irannaz.com
 
شیرین کاری بسیار عجیب و جالب مرد چینی! +تصاویر ، www.irannaz.com
تعداد نمایش ۱۱۹۵۵ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰