عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012
عکسهای ملکه های زیبایی جهان از سال2000 تا2012


 
 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
Priyanka Chopra ( India ) - Miss World 2000
 

 
 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com 
 
Agbani Darego (Nigeria) - Miss World 2001
 
 
 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com 
 
azra Akın (Turkey) - Miss World 2002
 
 
 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com 
 
rosanna Davison (Ireland) - Miss World 2003


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com 
 
maría Julia Mantilla (Peru) - Miss World 2004


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
unnur Birna Vilhjalmsdottir (Iceland) - Miss World 2005


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
tatana Kucharova (Czech Republic) - Miss World 2006


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
zhang Zilin (China) - Miss World 2007


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
ksenia Sukhinova (Russia) - Miss World 2008


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
ivian Sarcos (Venezuela) - Miss World 2011


 عکس های زیباترین ملکه های جهان از سال 2000 تا 2012/www.irannaz.com
 
Yu Wenxia (China) - Miss World 2012
تعداد نمایش ۱۳۸۰۴ بار
ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰