تصاویر عمل واقعی

موضوع: عکس ترسناک و دلخراش

تصویر شماره یک مربوط به گواتر بسیار بزرگ در خانم 60 ساله.
**************************************************

تصویر شماره دو مربوط به تیرویید مبتلا به پر کاری شدید ولی بدون گواتر .


شکل آناتومیک کاملاً واضح تیروئید را در این تصویر می بینید.**************************************************

تصویر شماره سه مربوط به طحال فرعی میباشد .

این عضو غیر فعال بوده ولی پس از برداشتن طحال اصلی بزرگ و فعال میشود.


**************************************************
تصویر شماره چهار مربط به بیماری لنف ادم یا پافیلی میباشد..


**************************************************

تصویر شماره پنج مربوط به انسداد و ایسکمی روده بزرگ در خانم 60ساله میباشد.

**************************************************
تصویر شماره شش توده بدخیم تیرویید به همراه یکی از لوبهای آن است.